اخبار

  • نمایشگاه بین المللی صنعتی ویتنام

    نمایشگاه بین المللی صنعتی ویتنام

    نمایشگاه UNT: نمایشگاه صنعتی ویتنام بین المللی خوش آمدید به بازدید از غرفه ما! - آدرس: مرکز بین المللی نمایشگاه (ICE)، هانوی، ویتنام - زمان: 08-11 اکتبر، 2019 - شماره غرفه: هال، 230،232
    ادامه مطلب