نمایشگاه بین المللی صنعتی ویتنام

نمایشگاه UNT: ویتنام نمایشگاه بین المللی صنعتی

خوش آمدید به بازدید از غرفه ما!

- آدرس: مرکز بین المللی نمایشگاه (ICE)، هانوی، ویتنام

- زمان: 08-11 اکتبر، 2019

- شماره غرفه: هال، 230،232


زمان ارسال: سپتامبر-27-2019